Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Obecní úřad >> Úřední deska

Úřední deska

viz. přiložený soubor

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
17.12.2019Zápis a usnesení ze zasedání rady obce Čeladná č. 16 ze dne 25. 11. 2019
18.12.2019Finanční úřad pro MSK - optimalizovaný režim územního pracoviště ve Frýdlantu n. O. od 1. 1. 2020
17.12.2019Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí,
13.12.2019Rozpočet Obce Čeladná na rok 2020
13.12.2019Střednědobý výhled rozpočtu Obce Čeladná na období 2021 - 2023
10.12.2019Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020 a Schválený střednědobý výhled na rok 2021 a 2022
10.12.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesů
příloha č. 1
05.12.2019Oznámení o vyhlášení prodeje nemovité věci prostřednictvím elektronického aukčního systému - pozemková parcela 535/17 Čeladná
28.11.2019Oznámení o svolání veřejného zastupitelstva obce Čeladná č. 6 na 12. 12. 2019
26.11.2019Zveřejnění ceny stočného v obci Čeladná na rok 2020
27.11.2019Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2020
27.11.2019Deset důvodů, proč říci jasné "NE" novému stavebnímu zákonu
25.11.2019Návrh rozpočtu Obce Čeladná na rok 2020 - dle usnesení rady Obce Čeladná č. 16 ze dne 25. 11. 2019
21.11.2019Upozornění Krajské veterinární správy MSK v souvislosti se šířením afrického moru prasat v Polsku
19.11.2019Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného seznamu, jímž se stanovuje poplatek za odpad v r. 2018, Brno
15.11.2019Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2019, Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy
15.11.2019Návrh rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu na rok 2021, 2022
14.11.2019Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Čeladná na období 2021-2023
14.11.2019Návrh rozpočtu Obce Čeladná na rok 2020
11.11.2019Oznámení o svolání veřejného zastupitelstva obce Čeladná č. 5 na 21. 11. 2019
08.11.2019"Policejní pohádky ve školách..."
06.11.2019Obec Baška - výběrová řízení č. 3/2019 a 4/2019
16.10.2019Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením - "Bobová dráha Čeladná"
24.09.2019Rozpočtová opatření č. 6 sestavená k 30. 8. 2019
14.10.2019Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany - rys ostrovid, medvěd hnědý
09.10.2019Česko-slovenský poradenský den 21. 11. 2019
04.10.2019Senior taxi Frýdlant n. O. - výluka z důvodu čerpání dovolené ve dnech 29. - 30. 10. 2019
23.09.2019Veřejná vyhláška - oznámení zahájení správního řízení, povolení výjimky - medvěd hnědý, rys ostrovid
19.09.2019Nejkrásnější nádraží ČR 2019
18.09.2019Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16.09.2019Oznámení o svolání veřejného zastupitelstva obce Čeladná č. 4 na 26. 9. 2019
04.09.2019Den sociálních služeb 12. 9. 2019
03.09.2019Usnesení - zrušení el. dražby dne 4. 9. 2019, Štěrba, Štěrbová
03.09.2019Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením, oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, "Bobová dráha Čeladná"
03.09.2019"Den pěstounství" v Moravskoslezském kraji
02.09.2019Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - lesy na území České republiky, změna a doplnění opatření Ministerstva zemědělství ze dne 3. 4. 2019
28.08.2019Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona 256/2012 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění, 28. 8. 2019
16.08.2019Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu dne 24. 8. 2019, "BIKE ČELADNÁ"
14.08.2019"Czech Cycling Tour"
14.08.2019Výluka na vlakové trati ve dnech 17. - 29. 8. 2019
08.08.2019Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, v němž je stanoven poplatek za komunální odpad za období 1. 1. - 31. 12. 2017, Brno
07.08.2019Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Vyšní Lhoty
30.07.2019Veřejná vyhláška, stanovení přechodné úpravy provozu - Chodník podél silnice III/48312, Čeladná směr Podolánky 5. 8 - 30. 10. 2019
29.07.2019Elektronická dražba Radek Štěrba
18.07.2019Veřejná vyhláška - rozhodnutí - povolení výjimky ze zákazu odchytu - medvěd hnědý
18.07.2019Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu v obci Čeladná, na místní komunikaci ev. č. 33b, pozemek p. č. 2965/1
03.07.2019Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, rozpočtové opatření č. 2
03.07.2019Usnesení o elektronické dražbě, Věra Štěrbová
02.07.2019Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - "Oprava odvodňovacích žlabů žel. přejezdu č. P7367" na silnici č. II/483
01.07.2019Bezpečné léto - Hasičský záchranný sbor MSK
20.06.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - "Ladná Čeladná 2019"
19.06.2019Výběrové řízení č. 2, vedoucí odboru služeb, Obec Baška
17.06.2019Rozpočtová opatření č. 5 sestavená k 10. 6. 2019
17.06.2019"Den pěstounství MSK"
17.06.2019Rodinné pasy
12.06.2019Výluka na trati ve dnech 13. - 18. 6. 2019
11.06.2019Oznámení o svolání zastupitelstva na 20. 6. 2019
10.06.2019Moravskoslezský kraj - bezpečné koupání a návštěvy festivalů
06.06.2019Odstávka elektřiny ve dnech 18. a 24. 6. 2019
05.06.2019Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu změny č. 1A ÚP Čeladná a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
30.05.2019Senior taxi Frýdlant n. O. - výluka z důvodu čerpání dovolené ve dnech 1. - 14. 7. 2019
30.05.2019Výluka na trati dne 3. a 4. 6. 2019
28.05.2019Uzavření pošty Čeladná dne 7. 6. 2019
24.05.2019Odstávka vody dne 10. 6. 2019
23.05.2019Výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ 23. 5. 2019
20.05.2019Čapí den v Čeladné
20.05.2019Odstávka elektřiny dne 7. 6. 2019
09.05.2019Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019
06.05.2019Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy - schválený závěrečný účet na rok 2018
02.05.2019Finanční správa - informace o platbě daně z nemovitosti prostřednictvím SIPO
30.04.2019Záměr obce - pronájem pozemků v k. ú. Čeladná
29.04.2019Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018
29.04.2019Výluka na trati ve dnech 2. - 13. 5. 2019
23.04.2019Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu Daně z nemovitostí na rok 2019
23.04.2019Cesty vítězství 2019
17.04.2019Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek druhů živočichů - medvěda hnědého
16.04.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v působnosti MÚ Frýdlant n. Ostravicí
12.04.2019Slovensko-český poradenský den 25. 4. 2019
09.04.2019Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění
09.04.2019Seznam domů zařazených do volebních okrsků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
09.04.2019Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019
04.04.2019Záměr obce, pronájem nebytových prostor - provozovny kavárny v č. p. 1
04.04.2019Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu ve Fr. n. O, Nová Dědina, ul Frenštátská 20. 4. - 15. 11. 2019
04.04.2019Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy - lesy na území České republiky
04.04.2019Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2018
03.04.2019Výluka na trati ve dnech 8. - 17. 4. 2019
02.04.2019Záměr obce, pronájem pozemků parc. č. 2793 a 2794/2, Čeladná - Podolánky
28.03.2019Veřejná vyhláška - provádění zeměměřičských prací ve dnech 8. 4. - 13. 12. 2019
28.03.2019Představení projektu FIRST RESPONDER
25.03.2019Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19.03.2019Protidrogový vlak ve Frýdlantu n. O.
20.03.2019"Volající vnuci" - bezpečnostní upozornění pro seniory
19.03.2019Odstávka elektřiny dne 8. 4. 2019
15.03.2019Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
14.03.2019Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, 1. změna rozpočtu dle platné rozpočtové skladby - rozpočtové opatření
11.03.2019Závěrečný účet 2018
11.03.2019Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
11.03.2019Výluka na trati ve dnech 14. - 21. 3. 2019
04.02.2019Rozpočtová opatření č. 1 sestavená k 20. 1. 2019
01.03.2019Dražební vyhláška - Zdeněk Filip Růžička
28.02.2019Oznámení o volném pracovním místě - školník v ZŠ Čeladná
15.03.2019Oznámení svolání zastupitelstva obce dne 28. 3. 2019
24.01.2019Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - prodej pozemků Příbor
27.02.2019Rozpočtová opatření č. 2 sestavená k 15. 2. 2019
21.01.2019Výzva o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy č. 1/2018 - změny č. 1B Územního plánu Čeladná
08.01.2019Finanční správa - oznámení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti za rok 2019
02.01.2019Rozpočtová opatření č. 9 sestavená k 17. 12. 2018
04.01.2019Stále hledáme pěstouny
02.01.2019Schválený rozpočet Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2019
02.01.2019Schválená rozpočtová změna č. 4 Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy ze dne 11. 12. 2018
02.01.2019Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2020
02.01.2019Schválený střednědobý výhled rozpočtu Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy na rok 2021
02.01.2019Nabídka práce
16.01.2019Ztracená brož

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky