Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná

Formuláře

viz. přiložený soubor

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
09.10.2020Žádost o povolení kácení zeleně rostoucí mimo les/Žádost o závazné stanovisko k povolení kácení zeleně rostoucí mimo les
10.03.2020Žádost o přidělení čísla popisného
25.04.2018Oznámení záměru
25.04.2018Ohlášení dokončení stavby
31.12.2020Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Čeladná na rok 2022

Matrika - Žádosti

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
15.05.2014Žádost o povolení uzavřít sňatek mimo obřadní síň
15.05.2014Žádost o vydání rodného listu - oddacího listu - úmrtního listu
15.05.2014Žádost o vystavení matričního dokladu do ciziny
15.05.2014Žádost o zrušení trvalého pobytu

Stavební úřad - Žádosti

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
09.09.2016936-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
05.09.2016Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
09.09.2016Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby
12.09.2016Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemků
13.06.2014Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
13.06.2014Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
13.06.2014Ohlášení stavby
13.06.2014Žádost o stavební povolení
13.06.2014Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
13.06.2014Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
13.06.2014Žádost o povolení předčasného užívání stavby
13.06.2014Oznámení změny v užívání stavby
13.06.2014Ohlášení odstranění

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky