Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Obecní úřad >> Územní plán

Územní plán

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Čeladná – opakované veřejné projednání

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
15.03.20221. I_ÚP Čeladná Změna č. 2_návrh_textová část
2. II_ÚP Čeladná Změna č. 2_odůvodnění_text
3. II_ÚP Čeladná Změna č. 2_text s vyznačením změn
I2a_ZM2_ ZCU-1
I2a_ZM2_ ZCU-2
I2b_ZM2_HLV-1
I2b_ZM2_HLV-2
I2f_ZM2_VPS-1
I2f_ZM2_VPS-2
II2a_ZM2_KOV-1
II2a_ZM2_KOV-2
II2a_ZM2_KOV-legenda podkresu
II2b_ZM2_VSV
II2c_ZM2_ZPF

- I. Zpráva o uplatňování územního plánu Čeladná

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
28.01.2020I. Zpráva o uplatňování územního plánu Čeladná

Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B -

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
16.10.2018I. Zpráva o uplatňování územního plánu Čeladná
1. Úplné znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B - I.1. Textová část
I.2.a) Výkres základního členění území 01
I.2.a) Výkres základního členění území 02
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01
I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02
I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01
I.2.c) Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02
I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01
I.2.d) Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02
I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01
I.2.e) Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02
I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 01
I.2.f) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 02
I.2.g) Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvora
II.2.a) Koordinační výkres 01
II.2.a) Koordinační výkres 02

Do úplného znění územního plánu Čeladná po změně č. 1B lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Čeladná, Stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí      

Změna č. 1B Územního plánu Čeladná vydaná dne 20. 9. 2018 zastupitelstvem obce -

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
16.10.20181. ÚP Čeladná - změna č. 1B - textová část + odůvodnění
Příloha č. 1 odůvodnění změny č. 1B
Příloha č. 2 odůvodnění změny č. 1B
Příloha č. 3 odůvodnění změny č. 1B
ÚP Čeladná - změna č. 1B - NATURA posouzení
ÚP Čeladná - změna č. 1B - SEA posouzení
ÚP Čeladná - změna č. 1B - vyhodnocení vlivu na udrž. rozvoj území
I.2.a - Výkres základního členění území
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
I.2.g - Schéma ploch podmíněných realizací obchvatu Pavliskova dvora
II.2.a - Koordinační výkres - 1. část
II.2.a - Koordinační výkres - 2. část
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Do změny č. 1B územního plánu Čeladná, která nabyla účinnosti dne 31. 10. 2018, lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Obecní úřad Čeladná, Stavební úřad, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí        
  • Do dokladové části lze nahlížet na Obecním úřadu Čeladná, Čeladná č. 1, 739 12 Čeladná

Územní plán Čeladná 2014 -

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
-I.2.a - Výkres základního členění území 01
I.2.a - Výkres základního členění území 02
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 01
I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 02
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 01
I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 02
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 01
I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 02
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 01
I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 02
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 01
I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb 02
I.2.g - Schéma podmíněných ploch
II.2.a - Koordinační výkres 01
II.2.a - Koordinační výkres 02
II.2.b - Výkres širších vztahů
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 01
II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 02
Čeladná - Natura 2000
Čeladná - SEA
Čeladná - SEA-dodatek
Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Čeladná - UDRŽITELNÝ ROZVOJ-dodatek
Čeladná - ÚP textová část
Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část A - Rozhodnutí o námitkách podaných k VP
Příloha č. 1 odůvodnění ÚP Čeladná - část B - Rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému VP
Příloha č. 2 odůvodnění ÚP Čeladná - Vyhodnocení připomínek

 Logo EU

Projekt „Zpracování územního plánu pro obec Čeladná" je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

Části územního plánu Čeladná týkající se vymezení ploch Z1 – Z10 a trasy VD1 byly zrušeny rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ozn. 79 A 10/2014 - 64 ze dne 30. 4. 2015.

Změnou č. 1B byl územní plán v částech týkajících ploch Z1 – Z10 opětovně doplněn.

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky