Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> O obci >> Zajímavosti

Zajímavosti

Nejzajímavější turistické trasy

Římskokatolický kostel sv. Jana Nepomuckého

Ĺ�Ă­mskokatolickĂ˝ kostel sv. Jana NepomuckĂ©hoBezprostředním impulzem k výstavbě kostela na Čeladné bylo císařské nařízení osvícenského panovníka Josefa II. ze září roku 1782. Na jeho základě měly vzniknout nové kostely s vlastní duchovní správou všude   tam, ,,...kde děti farnosti jsou odděleny vodou, vysokými horami a špatnou cestou v zimní době od své vlastní farnosti nebo tam stěží docházejí..., kde domy jedné farnosti jsou od sebe vzdáleny více než jednu hodinu cesty... “

Kostel byl otevřen v roce 1789. Stavba byla pouze jednolodní, neklenutá a ve srovnání se staršími kostely velmi prostá, později prošla mnohými změnami. Za pozornost stojí jeden z bočních oltářů s obrazem sv. Isidora, patrona rolníků. Při vstupu do areálu hřbitova je umístěn litinový kříž z roku 1834, darovaný hrabětem Chotkem. Je dokladem vynikající umělecké práce zdejší slévárny. Na presbyteriu chrámu je umístěna pamětní deska upomínající na padlé občany Čeladné v 1. a ve 2. světové válce.

Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje

Roubená kaple sv. Cyrila a MetodÄ›jeStojí na horním konci obce u cesty na Podolánky. Je pozoruhodná výraznou jehlancovitou střechou a zdobný prvky s malbou na zakončení trámů i kolem dveří a oken.

Vedle kapličky nad pramenem Cyrilka je dřevěný altánek s restaurovanou mozaikou umístěnou v kamenné nice. Mozaika zobrazuje sv. Cyrila držícího model kostela.

Obě stavby vznikly v roce 1936 podle návrhu Ing. Rosky z Kroměříže. Jejich architektura nápadně připomíná styl Jurkovičových staveb na Pustevnách. Postavila je tehdejší arcibiskupská správa lesů a statků a na náklady lesní správy byly udržovány i později.

 

 

Kaple Golf klubu Čeladná

Kaple golf klubu ÄŚeladnáNa golfovém hřišti PGA Course v blízkosti  odpaliště jamky č. 18. stojí nová kaple v gotickém slohu. Zdobí ji sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prospera od sochaře Jiřího Vyviala. Kapli i sochy požehnal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz v červnu 2009.

 

 

 

 

 

 

Kněhyňská jeskyně

KnÄ›hyĹ�ská jeskynÄ›Nachází se na jihovýchodním svahu hory Kněhyně (1257 m), asi 750 m pod vrcholem v nadmořské výšce 1045-1050 m. Vstupní otvor je situován ve stupňovitém reliéfu úbočí jižního svahu se sklonem 30-35° asi 50 m nad lesní cestou.

Propasťovitá puklinová jeskyně je nejhlubší lokalitou tohoto typu v Západních Karpatech (hloubka 57,5 m). Délka chodeb vytvořených v několika patrech je 280 m. Jeskyně má tři vstupy, které však mezi sebou nejsou průlezně propojeny.

Kněhyňská jeskyně je významným zimovištěm netopýrů. Je také místem výskytu zajímavé fauny pavouků a dalších bezobratlých živočichů. Aby nedocházelo k rušení netopýrů a narušování jedinečného mikroklimatu, je vchod do jeskyně uzavřen mříží. Dalším důvodem tohoto opatření je skutečnost, že vývoj jeskyní nebyl dosud ukončen a dochází zde k posunu kamenných bloků a k možnému řícení stropů (například v jeskyni Cyrilka došlo k zavalení vchodu v roce 1998).

Skalní hrádek na Kozinci

KozinecPřibližně 5 km jihozápadně od centra obce se v hlubokých lesích masivu Stolové hory nacházejí zbytky středověkého hradu, který sloužil jako strážní stanoviště. Obyvatelé hradu mohli díky jeho poloze sledovat dění na obchodní stezce přes horské pásmo z Moravy do Uher, která procházela právě údolím podél Čeladenky.

Obec do budoucna plánuje obnovu hrádku, který by měl sloužit jako připomínka bohaté historie Čeladné i celého regionu.

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky