Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná

Vyhlášky

viz. přiložený soubor

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
01.09.2021Zásady pro stanovení úplaty za zřízení věcných břemen s platností od 1. 9. 2021
13.03.2022Nařízení obce Čeladná č. 1/2021, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odklízením sněhu a ledu
14.12.2021Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
12.07.2021Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
17.03.2021Vnitřní směrnice pro vyřizování žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
28.12.2020Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích
16.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čeladná
16.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
04.12.2019Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O ochraně pořádku v obci
21.02.2019Zásady pro stanovení úplaty za zřízení věcných břemen na rok 2019
19.12.2018Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
15.12.2017Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o místním poplatku za odpad
06.10.2017Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 - o regulaci provozování hazardních her
03.07.2017Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - o regulaci provozování hazardních her
06.04.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 - stanovení školských obvodů
31.03.2017Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 ze dne 1. 10. 2009, která stanoví zákaz provozovat výherní hrací přístroje, změna ke dni 30. 3. 2017
16.12.2016Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11.07.2016Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o ochraně pořádku v obci
30.05.2016Zásady pro pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou, č. p. 721 v obci Čeladná
21.12.2015Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
01.04.2015Jednací řád zastupitelstva obce schválený dne 10. 12. 2014
26.03.2015Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.
01.05.2014Jednací řád rady obce Čeladná

Obecně závazné vyhlášky - OZV 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
15.05.2014OZV 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

viz. přiložený soubor - OZV 2/2012 o místních poplatcích

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
01.01.2012OZV 2/2012 o místních poplatcích
01.01.2012OZV 2/2012 o místních poplatcích - další přílohy

Obecně závazné vyhlášky - OZV 3/2005 o ochraně veřejného pořádku

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
01.03.2005OZV 3/2005 o ochraně veřejného pořádku

viz. přiložený soubor - Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Datum vyvěšeníSoubor ke stažení
07.08.2008 Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
01.05.2001OZV 5/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Čeladná
-OZV o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě zeleně na území obce
-Směrnice pro poskytování informací

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky