Nové centrum obce

Před rokem 2000 stával na místě dnešního náměstí jen zchátralý objekt bývalé textilní továrny, využívaný jako sklad armády.

Více info
Čeladná

Sportovní hala

Výstavbu nových bytů doprovázely další investice. Obec otevřela novou školku, vybudovala fotbalové hřiště a víceúčelovou halu.

Více info
Čeladná

Beskydské rehabilitační centrum

Čeladenské lázně, které zaměstnávají 240 většinou místních obyvatel, jsou chloubou obce. Léčí se v nich pacienti z celé republiky.

Více info
Čeladná

Golfový areál

Rozkvět obce souvisí se sportem gentlemanů. Hřiště evropských parametrů bylo otevřeno v roce 2001, kdy se golf začal stávat lidovou zábavou.

Více info
Čeladná
Úvodní stránka >> Aktuality >> Výzva k odstranění nebezpečných věcí v krajnicích vozovek

Výzva k odstranění nebezpečných věcí v krajnicích vozovek

Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikací, k odstranění kamenů, sloupků, tyčí a dalších nebezpečných věcí v krajnicích vozovky.

Obec Čeladná jako správce místních komunikací v obci vyzývá vlastníky nemovitostí, kteří bydlí v blízkosti komunikaceaby odstranili veškeré předměty umístěné v krajnicích vozovky!

Jedná se především o kameny, sloupky, kovové tyče atd. Tyto předměty tvoří pevnou překážku a ohrožují tak bezpečnost na pozemních komunikacích.

Termín odstranění je nejpozději do 31. 7. 2021.

Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete, jedná se o prevenci bezpečnosti nás všech - obzvlášť cyklistů a to hlavně dětí!

 

Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikací, § 29 Pevná překážka:

 

(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.

(4) Tvoří-li pevnou překážku sloup nadzemního telekomunikačního nebo energetického vedení, pro jehož umístění nebylo vydáno povolení silničního správního úřadu, může být na jeho umístění vydáno povolení podle odstavce 2 nebo dohodne lhůtu pro jeho odstranění vlastník dotčené pozemní komunikace s vlastníkem dotčeného vedení; nedojde-li k dohodě o lhůtě odstranění, rozhodne soud.

<< zpět na seznam aktualit

Rychlý kontakt

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky